Cat Fashion Designer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn kitten mà bạn muốn thiết kế một bộ đẹp của quần áo. Lấy số đo của bạn, vẽ các mô hình, may với máy may và chọn các loại vải đẹp nhất.