Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Man rợ đã đạt đến lâu đài sẵn sàng chấp nhận. 'Feet phải ngăn chặn chúng !!. Lấy súng của bạn, chọn điểm đó nó sẽ rơi với phần còn lại của cấu trúc giống như một cỗ bài, nhắm và bắn. Luôn luôn đảm bảo rằng các con tin sẽ không bị hư hỏng.