Castle Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn trình hướng dẫn bảo vệ lâu đài từ đám quân xâm lược khổng lồ. Giết hết bọn chúng bắn những quả bóng năng lượng mạnh mẽ, nhưng hãy cẩn thận, số lượng của chúng có thể nhanh chóng làm cho bạn đã thấy dồn vào chân tường. Tích lũy điểm và cải thiện hiệu suất của bạn.