Castle Defense Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

vua này là sẵn sàng để bảo vệ vương quốc của mình ngồi trong một tháp và ném tất cả các loại sắc nhọn hoặc thuốc nổ để các sinh vật khủng khiếp, bình thản và không thể ngăn cản, cách tiếp cận để nắm bắt bằng vũ lực lĩnh vực quốc vương.