Cartoon Tanks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một chiếc xe tăng trong cuộc chiến chống lại những người khác về loài của riêng bạn. Nạp tên lửa và quản lý các lá chắn rằng sẽ bảo vệ bạn khỏi tác động. Tất cả trong thời gian nhờ thực để lựa chọn nhiều người thú vị.