Cartoon Car Crash Derby Destruction World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chống căng thẳng trong trò chơi này bạn lái xe một phim hoạt hình phim hoạt hình xe trong một thế giới hoàn toàn. Đối với mục đích gì?, Để tiêu diệt tất cả mọi thứ bạn có thể, kiếm được điểm và tiền bạc với mỗi tổng thiệt hại, biết rằng xe của bạn, giống như một phim hoạt hình tốt, không bao giờ ngừng làm việc ngay cả khi nó đặt trong không khí. pacogames