Cars Lightning Speed

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào cuộc đua thú vị này với các nhân vật từ bộ phim "Cars". Chọn mô hình xe của bạn với đôi mắt và cạnh tranh để có được đầu tiên với sự giúp đỡ của tuabin tốc độ của bạn và trên hết, một chủ bẩm sinh của lái xe ảo.