Carol's Temp Job

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Carol đang buồn chán trong văn phòng của công việc tạm thời trôi qua trong khi trang điểm primping và thơ mộng. Nhưng bạn phải cẩn thận, người giám sát của bạn và các đồng nghiệp khác đi rất gần và có thể khám phá nó, vì vậy bạn phải khôn ngoan để đạt được chiến đấu giờ đi và đến cuối ngày trang điểm mà không rằng họ đã bị sa thải.