Car Toys Japan

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đồ chơi xe trở lại và lần này họ làm điều đó từ Nhật Bản. Mặc dù mục đích là như nhau, di chuyển chiến lược và hợp tác để phục hồi bãi đậu xe của họ trong khi họ thoát khỏi những chiếc xe ác và kẻ thù. Trong trường hợp này, và trong hoàn cảnh, chúng được mô tả là samurai.