Car Simulator Arena

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn lái xe một chiếc xe, bên cạnh chạy tự do, cũng có thể cho nhảy khổng lồ mà không sợ bởi vì, như mèo, sẽ luôn luôn rơi đứng. Và nếu trên đường đi bạn có thể ném chống lại những chiếc xe khác và rời khỏi cơ thể kiểm tra nghiền, tốt hơn nhiều. Tất cả điều này cho biết thêm điểm tổng tuyệt đối và niềm vui không kiềm chế.