Car Inspector Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, nó không chỉ là lái xe tải một cách tự do, mà còn ở đây bạn sẽ có cơ hội thay đổi nó từ trên xuống dưới, bắt đầu với đèn hậu, đi qua các bánh xe, lên đến màu sắc của cơ thể. Sau đó, bạn phải kiểm tra nó và xem nếu nó thuyết phục bạn. pacogames