Car Eats Car Winter Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những chiếc xe nuốt chửng những chiếc xe khác tấn công một lần nữa, bây giờ trong một kịch bản mùa đông nổi bật, đầy băng như bẫy, nguy hiểm và dốc, nơi cả những kẻ bắt bớ và những kẻ bị bức hại có thể bắn lên trời, thu thập đá quý và phá hủy tên vui