Car Crossing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giao thông trong thành phố này là rất hoang dã, cần một toàn năng là để kiểm soát nó và đặt một số thứ tự. Tap trên xe ô tô để tăng tốc, đặc biệt là nếu bạn thế giới rằng một vụ va chạm đang đến gần. Nếu điều này xảy ra, các trò chơi sẽ kết thúc và bị trục xuất khỏi wardens giao thông trường học.