Captain Flaggity Minesweeper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành Captain Flaggity, các Prospector tốt nhất của biển. Hãy tìm chúng trong lưới điện và được đánh dấu bằng một lá cờ đỏ bất cứ nơi nào bạn tính toán ẩn đó. Hãy coi chừng đi sai và bạn phát nổ trong khuôn mặt của bạn.