Canyon Shooter 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy đi xuống với chiếc dù đối mặt với tất cả những kẻ thù mà bạn tìm thấy chụp với đất và hoàn thành sứ mệnh của mình.