Cannoneer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đưa mục tiêu với một khẩu súng lục và một mũi tên rất đơn giản. Để đạt được một số mục tiêu, kích cỡ khác nhau, với một thùng quả bóng thép cũ ném, không quá nhiều. Nó cho thấy rằng chúng tôi sai và biến mục tiêu đốt cháy trong trò chơi và bóng bắn súng này.