Cannon Balls 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một khẩu pháo và một số tên lửa mà bạn sẽ phải hạ gục một loạt dài các cấu trúc bằng gỗ, thủy tinh và các vật liệu khác. Không có gì đáng làm theo bất kỳ cách nào, bạn phải chính xác và nhắm tốt để không có một cấu trúc chân nào sử dụng đúng số lượng đạn.