Candyland Breakout

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng các cổ điển trong số các tác phẩm kinh điển, Arkaniod. Trò chơi trong đó bạn phải phá hủy những con đường bằng gạch màu bằng cách ném một quả bóng thép sẽ nảy khắp nơi. Khi anh ta đến với bạn, hãy cho anh ta một động lực mạnh mẽ để tiếp tục phá hủy và đừng để nó trốn thoát hoặc ngay từ đầu bạn sẽ phải chơi lại.