Candy Slip and Slide

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn phải kéo kẹo màu sắc và kích cỡ để tạo ra hàng đầy đủ và biến mất khác nhau. Bạn không thể stack nhiều hơn chín hàng như bánh kẹo mới xuất hiện sau mỗi lần lượt. Trong trường hợp kẹt xe, bạn có các công cụ để tiêu diệt hoặc chia kẹo.