Candy Rain 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phong cách chơi 'Candy Crush "trong đó bạn phải thu thập ba hoặc nhiều bánh kẹo của các hương vị như nhau. Sử dụng vũ khí đặc biệt khi bạn chặn họ, và kẹo thổi lên một số hàng hoặc cột một lúc.