Candy Rain 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trượt khối thực hiện những kẹo ngon, và nhóm chúng theo màu sắc của vũ trụ được biết biến mất, để lại chỗ cho những người khác rơi từ trên trời trước mắt trẻ ngạc nhiên của bạn. nhiều hơn tiêu diệt, càng cao điểm số ít và niềm tự hào mà cảm thấy người thân của bạn.