Candy Bubble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái xinh đẹp này yêu thích kẹo, vì vậy, để cô đến thăm thế giới tuyệt vời này được tạo ra bằng kẹo và đường là một giấc mơ trở thành sự thật. Với rất nhiều vật liệu theo ý của bạn, bạn không thể ngừng tích lũy kẹo, tham gia chúng theo nhóm ba theo màu sắc.