Candy Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một số hình hình học mà bạn phải phù hợp hoàn hảo trong bảng trên cùng. Nhưng nó sẽ không đáng làm theo bất kỳ cách nào, bạn sẽ phải sử dụng sự khéo léo và lý luận để đặt chúng theo cách phù hợp hoàn hảo, để lại một không gian sẽ phải chứa một hình cuối cùng.