Can I Eat It?

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái tóc vàng này bị tấn công bởi một nạn đói không thể chữa được đang ăn mọi thứ. Ngay cả những gì tôi không nên. Vì lý do đó, và để tránh một điều xấu xa hơn, bạn sẽ chịu trách nhiệm nói "có" hoặc "không" khi bạn hỏi bạn có thể ăn những thứ khác nhau như sô cô la, lê, gián, một miếng thủy tinh, kem hay nhánh.