Camp With Pop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một người cha và con gái một trại ngày trong bụi rậm. Monta lều, câu cá trên sông và thịt nướng nấu những gì bạn có cá.