Calming Lia

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lia thăm thế giới của những giấc mơ mỗi đêm và con gấu của cô bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm đang có. Làm thế nào? Cố gắng để có các mảnh thống nhất trong dòng ít nhất ba trên bảng. Điều đó trao quyền cho gấu theo cách này sẽ vượt qua những cơn ác mộng tồi tệ và bình tĩnh giấc mơ của Lia. Đẹp