Call Of Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy thử để tồn tại trong một căn cứ quân sự bị bỏ rơi để tấn công bởi hàng trăm zombie. Nhận tiền để mua vũ khí mới và đạn dược để đạt được mục tiêu của bạn.