Call Of War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Incredible trò chơi chiến lược chiến tranh trong đó mục tiêu của bạn là để xâm nhập vào tất cả các nước bạn có thể. Tạo một đội quân bất khả chiến bại với xe tăng, máy bay, chiến sĩ và thậm chí có được sử dụng vũ khí hạt nhân để tiêu diệt mục tiêu của bạn.