Cake Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một quầy bánh và bánh ngọt mà khách hàng mong muốn làm dịu cuộc sống của họ. Lắng nghe cẩn thận loại bánh họ muốn và chạy để nấu nó. Chọn các thành phần tốt và sau đó đặt hàng các hương vị và màu sắc một cách thích hợp để khách hàng của bạn hài lòng.