Cadillacs and Dinosaurs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Retro phong cách chiến đấu trò chơi mà trong đó người ta phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù mà sẽ xuất hiện khi bạn tiến bộ.