Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cạnh tranh để điền vào bốn hộp theo sau với gạch cùng màu. Đối thủ của bạn sẽ cố gắng để ngăn chặn bạn tạo nhịp của riêng bạn và bốn trong một hàng.