Buttons and Scissors

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong tất cả các nút được khâu vào loại vải này, bạn sẽ phải cắt những cái có cùng màu. Nhưng hãy cẩn thận, bạn phải đảm bảo rằng luôn có ít nhất hai trực tuyến. Lặp lại thao tác với các nút còn lại và làm sạch hoàn toàn vải.