Burrito Bison Launcha Libre

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy Mexico đô vật đấu vật 'Burrito Bison' đạt như xa càng tốt ném anh đi nhảy nhót xung quanh cho đến khi bạn đạt đến khoảng cách tối đa và phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi của nó.