Burger Truck Frenzy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang phụ trách, đầu bếp và phục vụ bàn của bánh hamburger di động này. Vì lý do đó, bạn phải di chuyển như chớp để làm hài lòng khách hàng khao khát tiếp cận thịt bò. Đặt các thành phần và làm theo đúng thứ tự. Thu thập các số tiền tối thiểu bạn đã đánh dấu cho bạn hàng ngày, phát triển và thịnh vượng.