Burger Queen

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là chủ sở hữu và đầu bếp của một chiếc bánh hamburger phổ biến. Khách hàng không ngừng đến và hỏi, từng người một. Cố gắng cho họ bánh hamburger họ thèm rất nhiều mà không khiến họ chờ đợi quá lâu và tạo ra lợi nhuận khổng lồ.