Burger Maker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra khả năng chuẩn bị bánh mì kẹp thịt của bạn. Đồng hồ đang điểm trong khi bạn giấu các thành phần theo danh sách được cung cấp bởi khách hàng. Không nên lầm lẫn và trên hết, chứ không phải giảm tốc độ.