Burger Chef

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người phụ thuộc của hamburger và chức năng của bạn là nấu hamburger theo các thành phần mà những khách hàng thiếu kiên nhẫn và vô độ yêu cầu. Nó không chỉ là về việc hợp nhất chúng một cách chính xác, nó là nhiều hơn để vội vàng để phục vụ số lượng tối đa của hamburger có thể và kiếm được rất nhiều tiền trong trở lại.