Bunny Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp thỏ đói này để anh ta có thể truy cập tất cả cà rốt sẵn có. Bạn sẽ phải đoàn kết các phần khác nhau của câu đố để chúng tạo thành một con đường mà qua đó động vật lông có thể di chuyển vui vẻ.