Bullet Party 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhờ vào tùy chọn nhiều người chơi, bạn sẽ có thể tham gia vào một đội quân thực sự ở giữa trận chiến, với hiệu ứng rất thực tế và một nhiệm vụ duy nhất, kết thúc mãi mãi với phe địch.