Bullet League Robogeddon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy sẵn sàng đối mặt với đám người máy sẵn sàng giết bạn. Hãy tìm kiếm những vũ khí và đạn dược được cất giấu để tồn tại, bạn cũng có thể xây tường để đến các khu vực cao của mỗi màn chơi.