Bull Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con bò dũng cảm chạy tự do và không được đánh dấu xuống một con đường. Nhiệm vụ của bạn là để tiêu diệt, lật đổ và đè bẹp nhiều thứ như bạn có thể. Ngoại trừ hàng rào, bạn sẽ phải tránh chúng trong một bước nhảy. Bạn có thời gian giới hạn, vì vậy hãy cố gắng tích lũy điểm tối đa trước khi trò chơi kết thúc.