Build A Bridge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có thể chứng minh kỹ năng kỹ thuật của bạn bằng cách xây dựng cầu. Bạn có một mạng lưới để làm việc và một ngân sách để chi tiêu. Xây dựng cây cầu của bạn trong điều kiện cho xe để vượt qua mà không có vấn đề lớn.