10
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

màn hình mới và khó khăn hơn trong Bubble trò chơi cổ điển này. Ném những quả bóng màu bên phải để phù hợp với ba hoặc bằng hơn và làm cho họ biến mất.