Bubbles and Hungry Dragon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh để trở thành người giỏi nhất trong trận chiến rồng thú vị này. Bật càng nhiều bong bóng càng tốt bằng cách nhắm, bắn và ghép các bong bóng cùng màu để đánh bại những người chơi khác.