Bubble Woods

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cho thấy con sóc mạnh mẽ này khả năng không thể so sánh của bạn như là một tiêu diệt bong bóng màu bằng cách bắn vào chúng, cố gắng để phù hợp với màu sắc và thưởng thức xem chúng phát nổ trong chuỗi để lại một khoảng trống lớn trên bảng.