Bubble Trouble 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn luôn luôn thích Pang bây giờ thưởng thức phiên bản này với nhiều màn hình, nơi bạn có thể chơi với một người bạn để xem ai có được nhiều điểm hơn.