Bubble Touch

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiển thị mục tiêu của bạn và mắt tốt của bạn bằng cách thổi lên tất cả những bong bóng đang dần tăng lên. Cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ hoặc không bấm vào những người mang theo một quả bom bên trong hoặc mất mạng. Ngược lại, các bong bóng bị buộc tội với một trái tim cung cấp cho họ cho bạn trong trường hợp cần thiết.