Bubble Struggle 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phiên bản Flash của Pang nổi tiếng. Bạn biết đấy, bạn có để tiêu diệt các quả bóng bằng cách sử dụng vũ khí khác nhau mà bạn tìm thấy cho báo chí 'không gian' này và di chuyển con trỏ đến nhân vật của bạn.