Quảng cáo
10
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Vài trò chơi như gây nghiện và đơn giản như thế này, thắng điểm nổ quả bóng.