Bubble Shooter Saga 2 Team Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màn hình mới của trò chơi Bubble giải trí này. Ném bóng để phù hợp với ba hoặc nhiều màu sắc và sử dụng bom tương tự và các vũ khí khác mà bạn nhận được.